·         برگزاری دوره های آماده سازی تیم های ورزشی واحد جهت شرکت در مسابقات منطقه ای،سراسری،المپیاد و بین المللی

·         برگزاری دوره های مربیگری و داوری برای دانشجویان و کارکنان

·         برگزاری مسابقات درون واحدی برای دانشجویان و کارکنان

·         انجام امور مربوط به تخفیف ورزشی

·         معرفی دانشجویان جهت بهره مندی از مراکز ورزشی ( مجموعه ورزشی انقلاب،مجموعه ورزشی آزادی،پیست اسکی دیزین ،پیست اسکی توچال و ...)

·         انجام امور فوق برنامه ورزشی شامل کوهنودی و ...

·         شرکت درجلسه سالانه مسئولان تربیت بدنی و تدوین تقویم ورزشی منطقه و مشخص نمودن  میزبانی واحدها جهت برگزاری مسابقات منطقه ای

·         انتخاب مربیان تیم های ورزشی و عقدقرارداد بامربیان

·         برگزاری تمرینات جهت آمادگی تیمها و انتخاب تیم های ورزشی واحد، با هماهنگی مربیان مربوطه

·         اعزام تیم های ورزشی واحد، برای حضور در مسابقات

·         نظارت بر انجام کلاسهای آموزشی در مجموعه ورزشی

·         نظارت بر عملکرد مجموعه ورزشی

·         برگزاری اردوها و اعزام تیم های منطقه جهت شرکت در مسابقات کشوری و المپیادهای دانشجوئی