حوزه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا...آملی از سال 1378 و با مسئولیت آقای فضل اله رجبی آغاز به کار نمود. از فعالیت های ورزشی آن زمان حضور در مسابقات کشوری (شمشیربازی) توسط دانشجویان رشته های فلسفه، صنایع غذایی و کامپیوتر بوده است. دوره مسئولیت آقای رجبی تا سال 1379 ادامه داشت و پس از آن آقای مجید نعمتی عهده دار مسئولیت حوزه فوق برنامه تا سال 1381 بوده اند. از سال 1383 همزمان با شروع بکار گروه آموزشی تربیت بدنی، مسئولیت گروه آموزشی و فوق برنامه تربیت بدنی به آقای احمد عبدی واگذار گردید. در سال 1384 با تفکیک حوزه های معاونت آموزشی و دانشجویی واحد، فوق برنامه تربیت بدنی و  گروه آموزشی تربیت بدنی نیز از یکدیگر تفکیک گردیده و فوق برنامه تربیت بدنی زیر نظر معاونت دانشجویی و گروه آموزشی تربیت بدنی زیر نظر معاونت آموزشی واحد به فعالیت خود ادامه دادند. از ابتدای سال 1385 تا نیمه دوم همان سال، مسئولیت حوزه به عهده آقای علی رمضانپور قرار داشت. از عمده فعالیتهای این دوره میزبانی والیبال کشوری و حضور مستمر در مسابقات منطقه ای می توان اشاره کرد. از نیمه دوم سال 1385تاکنون مسئولیت این دوره به عهده آقای اسماعیل ایزدیمند می باشد.


                                      فضل ا... رجبی         مجید نعمتی            احمد عبدی              علی رمضانپور    اسماعیل ایزدیمند