توجه: دانشجویان محترم می بایستی در نیمسال آخر تحصیلی با مراجعه به کارشناس آموزشی مربوطه نسبت به تکمیل نواقص پرونده آموزشی خود اقدام نموده تا در فرآیند صدور مدرک فارغ التحصیلی آنها مشکلی ایجاد نگردد.

 

الف- مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی:

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه (خوانا) مخصوصاً صفحه توضیحات

2- تصویر پشت و روی کارت ملی (خوانا)

3- تصویر کارت پایان خدمت یا نامه لغو معافیت تحصیل (برادران)

4- اصل کارت دانشجویی و سند پذیرش بالاخص برای فارغ التحصیلان انتقالی  

5- سه قطعه عکس ترجیحاً رنگی که اخیراً تهیه شده باشد (از یک نگاتیو فاقد هر گونه قلم خوردگی– شکستگی و غیره )، پشت نویسی شده با مداد و رعایت حجاب اسلامی

6- اصل مدرک مقطع پایه و تاییدیه تحصیلی

7- اصل ریزنمرات تائید شده مقطع پایه

8- فرم تحویل نسخه پایان نامه (دانشجویان کارشناسی ارشد)

9- دو عدد تمبر مالیاتی (به ارزش مالی هر کدام 10000 ریال)

تذکر:   کلیه اطلاعات مندرج در مدرک مقطع پایه می بایستی منطبق با مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو بوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت می بایستی نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

 

ب- هزینه ارزشیابی مدرک:

·         فارغ التحصیلان مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته‌ها 55000 ریال

·         فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته‌ها 110000 ریال

·         فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها 130000

شماره حساب واریزی برای کلیه رشته‌ها: شماره حساب سیبا بانک ملی ایران به شماره 0104460446004 شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

ج- نحوه ارائه مدارک فارغ‌التحصیلی:

·         گواهینامه موقت :
در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی و...) و مراجعه به قسمت تحویل مدارک اداره فارغ التحصیلان واحد درساعات اداری جهت دریافت گواهینامه موقت خود اقدام نمایید.

 

·         دانشنامه :
در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و اصل کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، کارت ملی و...) با مراجعه به قسمت تحویل مدارک اداره فارغ التحصیلان واحد درساعات اداری جهت دریافت دانشنامه خود اقدام نمایید.

 

·       ریزنمرات قابل ترجمه :   

در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی و...) با مراجعه به قسمت تحویل مدارک اداره فارغ التحصیلان واحد درساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایید. لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه، در صورت درخواست فارغ التحصیل و پرداخت هزینه مربوطه (000/55 ریال) با دانشنامه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی غیر قابل ترجمه می توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به دانشکده مربوطه مراجعه فرمایید.

 

تذکر:

1- باستناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ التحصیل و یا کسانی که از فارغ التحصیل وکالت نامه رسمی (محضری) به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

2- در خصوص آقایان، علاوه بر موارد مذکور، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه مطابق موارد ذیل ضروری است:

·         ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

·         درصورت اشتغال به خدمت نظام وظیفه ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی با ذکر تاریخ شروع و اتمام خدمت

.        دانشجویان مشمول در حال تحصیل در مقاطع بالاتر ارائه گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر شماره معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفه