نشریات دانشگاهی:

منظور از نشریات دانشجویی (دانشگاهی) به کلیه نشریاتی اطلاق می گردد که به صورت ادواری، یا گاهنامه با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، هنری، علمی، ادبی، ورزشی و ... توسط گروهی از دانشگاهیان (دانشجویان و یا اعضای هیئت علمی) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می شوند.

 الف- نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی:

·         ارائه تقاضای کتبی صدور مجوز چاپ نشریه دانشجویی جهت طرح در کمیته ناظر بر نشریات واحد

·         اعلام مشخصات مدیر مسئول و اعضای شورای مرکزی نشریه جهت بررسی صلاحیت آنها

·     تدوین اساسنامه با ذکر نام نشریه و ترتیب انتشار آن به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی و آگاهی از حقوق نشریات دانشگاهی

·     حضور کلیه اعضای شورای مرکزی نشریه در کلاس توجیهی که پس از ارائه اساسنامه توسط کمیته ناظر بر نشریات  برگزار می گردد

 تذکر: مطابق مصوبه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد، مدیر مسئول هر نشریه دانشگاهی می بایستی از اعضای هیئت علمی واحد باشد.

ب- تخلفات در نشریات دانشگاهی:

·         چاپ مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به اشخاص(حقیقی و یا حقوقی) و هتک حیثیت اشخاص

·         اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات

·         انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی

·         تهدید و افشای اسناد محرمانه

·         عدم رعایت قوانین و حقوق مربوط به قانون مطبوعات

 ج- حقوق نشریات دانشگاهی:

·     هیچ مقام دولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مقاله در صدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت نماید

·         کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه که به منظور افزایش  آگاهی جامعه دانشگاهی  و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت قانون، حق قانونی نشریات است

·     معاونت های دانشجویی و فرهنگی و سایر نهاد های فرهنگی دانشگاهها در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت می نمایند

·     نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر به جز در موارد اخلال به مبانی اسلامی و حقوقی، عمومی و خصوصی آزاد هستند.

 تذکر: نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مطروحه در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی برخوردار می باشند.  

 

 

 

 


د- کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی:

کمیته ناظر بر نشریات در هر دانشگاه به منظور نظارت بر نشریات دانشگاهی، بررسی درخواست های صدور مجوز انتشار، رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشگاهی تشکیل می شود. اعضای کمیته ناظر بر نشریات واحد عبارتند از:

·         معاون دانشجویی واحد (رئیس کمیته)

·         مسئول دفتر فرهنگ اسلامی واحد

·         مشاور حقوقی واحد

·         دو نفر عضو هیات علمی واحد

·     سه نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل بر حسب مورد در جلسات شرکت می کند.

·         مدیر امور دانشجویی واحد (دبیر کمیته)

 

تبصره1: در دانشگاه هایی که این کمیته برای اولین بار تشکیل می شود، کمیته می تواند تا انتخاب کلیه اعضا بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تشکیل شود.