فعالیت های آموزشی و امدادی

 

  • افتتاح درمانگاه هلال در ساختمان اداری واحد


  • برگزاری سخنرانی آشنایی با زلزله با سخنرانی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران واحد در دانشکده فنی و مهندسی در اردیبهشت ماه 92  • برگزاری کلاس کمک های اولیه و فوریت پزشکی برای دانشجویان ساکن خوابگاه
  • برگزاری کلاس کمک های اولیه و فوریت پزشکی برای دانشجویان واحد
  • برگزاری کلاس ایمنی و بهداشت با مجوز سازمان فنی و حرفه ای شهرستان آمل
  • برگزاری کلاس دوره های کوهنوردی و امداد و نجات برای دانشجویان ساکن خوابگاه