جوانان سرمایه اصلی کشور هستند پیروزی‌ها و توفیقات بدست آمده ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و ورزشی مدیون اراده بزرگ، موقع شناسی و حضور فعال آنان است.

مهم‌ترین اهداف برنامه‌های ملی ساماندهی امور جوانان، توانمندسازی نسل جوان، استفاده بهینه از استعداد و توانایی این قشر در توسعه کشور می باشد.

فلسفه و حضور جوانان درحقیقت پرورش مدیران جوان مسلح به سلاح ایمان، آرمان‌های اسلامی و آشنا به علم روز می باشد لذا تزریق افکار، اندیشه‌های نو و خلاق به سیستم مدیریتی کشور و شناسایی، جذب و ورود نخبگان جوان به سیستم اجرایی کشور از دیگر فلسفه‌های وجودی این ستاد می باشد.

باتوجه به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی جوانان باید درصحنه های سیاسی، تولید ملی، کارآفرینی و سرمایه گذاری سهیم باشند. این از روحیات خاص، جسارت، خودباوری، هیجان، شور، نشاط، تعصب ویژه به وطن، شهامت و فعال بودن جوانان است و ما می توانیم ازاین ویژگی جوان برای جهت دهی به برنامه های مختص جوانان استفاده نمائیم.

لذا اندیشیدن و تدابیر لازم برای تقویت و رشد خلاقیت، ارتقای هویت ملی و ایمانی و دینی ضروری می باشد. با توجه به مصوبات جلسه46 ستاد ملی ساماندهی امور جوانان کشور مهمترین برنامه های مصوب در سطح دانشگاه عبارتند از:  تقسیم کار برنامه اوقات فراغت با 9 عنوان برنامه فرهنگی و هنری با تاکید بر تقویت آگاهی های دینی مبتنی بر قرآن و عترت، برنامه های کتابخوانی مطالعه و پژوهش .برنامه گسترده ورزشی، اردو های جهادی،  اردوهای زیارتی سیاحت، علمی و گردشگری، برنامه مهارت آموزی در ابعاد فنی و حرفه ای هنری و مهارت های زندگی، اوقات فراغت در محیط مجازی و رسانه از دیگر برنامه های اجرایی برای دانشجویان می باشد .همچنین برنامه گفتگوی جوانان، شناسایی، معرفی و تقدیر از اختراعات و ابتکارات جوانان جزو مصوبات این ستاد می باشد.

جهت مشاهده برنامه اوقات فراغت مراکز و پیش ثبت نام دربرنامه ها می توانید به وب سایت برنامه های ستاد ملی امور جوانان به آدرس www.faraghat.org  مراجعه نمائید.