رئیس اداره امور هیئت علمی

رویا دانشیان

تلفن تماس:

43217087-011

کارشناس امور هیئت علمی

سیده فاطمه دهقانی مقدم

 


 

شرح وظایف رئیس اداره امور هیأت علمی:

 

1-مدیریت منابع انسانی

 

 - تهیه لیست کارکرد ماهیانه اعضای هیات علمی جهت پرداخت حقوق و ارائه آن به حوزه اداری و مالی.

 

- تهیه آمارهای مربوط به اعضای هیات علمی به مراجع درخواست کننده اعم از سازمان مرکزی، ریاست واحد و معاونت ها.

 

-انجام امور مربوط به بیمه و رفاه اعضای هیات علمی اعم از: افتتاح حساب بانکی، وام، بیمه تکمیلی و عمر و صدور کارت شناسایی.

 

-انجام هماهنگی های لازم به منظور شرکت اعضای هیات علمی در کلاس های آموزش ضمن خدمت.

 

-تهیه کلیه گزارشات لازم در خصوص وضعیت اعضای محترم هیات علمی.

 

 

2- جذب و تامین هیات علمی

 

- بررسی تعداد اعضای هیات علمی فعال و دانشجویان در هر گروه تخصصی، به منظور تعیین نسبت ایده آل هیات علمی به دانشجو

 

- بررسی و تجمیع اعلام نیاز استخدام هیات علمی در دانشکده های تابعه و اعلام به سازمان مرکزی دانشگاه جهت درج در سامانه الکترونیکی جذب

 

- پایش سامانه الکترونیکی جذب، دریافت و بررسی اولیه مدارک متقاضیان مطابق بخشنامه های استخدام هیات علمی و اخذ نظر گروه و دانشکده در صورت دارا بودن شرایط جذب.

 

- بررسی پرونده استخدامی متقاضیان جذب هیات علمی و  مطرح نمودن تقاضا و سوابق تکمیل شده افراد داوطلب در کمیته جذب هیات علمی واحد و تکمیل فرآیند جذب متناسب با وضعیت متقاضیان تمام وقت، بورسیه و طرح خدمت، در صورت موافقت کمیته مذکور

 

- تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته جذب هیات علمی واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

 

-انجام امور مربوط به متقاضیان گذراندن طرح خدمت سربازی و اخذ مجوز لازم از دفتر ارتباط با صنعت. (بدو استخدام و در حال همکاری)

 

- انجام امور مربوط به ماموریت و انتقال همکاری اعضای هیات علمی و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط

 

- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به استخدام، انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی

 

 

3- ارتقاء و ترفیعات هیات علمی

 

 -  بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی شامل:‌افزایش حقوق سالیانه، ارتقاء مرتبه علمی، ترفیع پایه و سنوات آموزشی و ... بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

 

- تهیه و تنظیم قرارداد همکاری با اعضای هیات علمی.

 

- صدور احکام انشایی مربوط به مدیران گروه آموزشی.

 

-بررسی مدارک و نظارت بر تکمیل پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی جهت طرح و بررسی در جلسات کمیته ارتقاء واحد و ارسال آن به سازمان مرکزی.

 

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای کمیته منتخب در خصوص زمان برگزاری جلسات.

 

- تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

 

- انجام مکاتبات مربوط به گزینش و صلاحیت علمی اعضای هیات علمی، محاسبه بازخرید سنوات خدمت و مرخصی و اعلام آن به مراجع ذیربط.

 

- هماهنگی لازم جهت تشکیل جلسات مربوط به کمیته تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی و انجام کلیه امور مربوط به آن.

 

4- محاسبات حق الزحمه اعضای هیأت علمی

 

- محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی و حق التدریس

 

- محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید

 

- محاسبه و گزارش حق الزحمه کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار

 

- صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو

 

- بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی

 

- بررسی مدارک متقاضیان اخذ مجوز تدریس و ارسال به هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی استان
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 آیین نامه هیأت علمی
 قوانین و مقررات
 اعضای هیات علمی
 متقاضیان هیات علمی
 دستور العمل مجوز تدریس اساتید مدعو
 ترفیع سالانه