کانون دانشجویی هلال احمر :
 
دبیر کانون دانشجویی واحد
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی


کانون دانشجویی هلال احمر نهادی دانشجویی، غیر سیاسی و غیر دولتی است که در جهت تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسانها، کوشش در برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسانها، در قالب ضوابط به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان جمعیت هلال احمر  تشکیل می شود.

 

اهدف  کانون:

1- جذب و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

2- تقویت حس مشارکت خوبی و نیکوکاری بین جوانان دانشجو و کمک به وفاق و همدلی بین قشر دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار نیازمند و آسیب دیده

3- همکاری در امر گفتگوی تمدنها و فرهنگ ها

4- توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازیها، تصمیم گیریها و فعالیت های مربوط به سازمان

5- کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

6- بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان با هلال احمر پس از فراغت از تحصیل

7- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی

8- همکاری داوطلبانه در فعالیت های فوق برنامه برای دانشجویان

9- تحت پوشش قرار دادن کلیه فعالیت های فوق برنامه ای واحد نظیر مسابقات ورزشی، برنامه های فرهنگی و ...

 

وظایف دبیر کانون:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرایی به عنوان مسئول اجرایی کانون

2- ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سازمان جوانان، دانشگاه و شورای اجرایی کانون

3- دریافت اعتبار تنخواه مالی از مسئولین جمعیت و هزینه آن با هماهنگی شورای اجرایی و معاون امور جوانان جمعیت در قالب برنامه های مصوب

4- نظارت بر هزینه اعتبارات تنخواه گروهها و ارایه گزارش عملکرد مالی کانون به جمیعت

5- پیگیری برنامه های و فعالیت های مختلف گروهها و نظارت بر حسن اجرای آنها

6- ایجاد هماهنگی بین فعالیت گروهها و ارتباط مستمر با سرگروهها و اعضا

7- تعیین زمان جلسات شورا، تشکیل جلسات و حضور فعال در آنها

8- اهتمام به تشکیل جلسات مجمع عمومی با همکاری اعضای شورای اجرایی و هماهنگی مسئولین ذیربط

9- ارایه برنامه های کانون به جمعیت جهت تصویب در شورای جوانان جمعیت و دریافت برنامه های مصوب کانون از مسئولین جمعیت، جهت اجرا در محیط دانشگاه

10- ارایه گزارش فعالیت های کانون به جمعیت و معاونت دانشجویی دانشگاه در پایان هر نیمسال تحصیلی

11- پاسخگویی در قبال حسن اجرای فعالیت های کانون به سازمان جوانان، معاونت دانشجویی، شورای اجرایی و اعضاء

 

 شرایط عضویت:

1 – اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مربوطه

2- قبول اساسنامه و مرامنامه کانون

3- مراجعه به دفتر مرکزی کانون واقع در ساختمان اداری طبقه همکف

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فعالیت های آموزشی و امدادی
 اردوهای علمی
 مانورها، نمایشگاه و خدمات بهداشتی
 همایش ها، مراسمات و مسابقات
 دبیران سابق کانون دانشجویی جوانان هلال احمر واحد