کمیته انضباطی دانشجویی (مطابق آئین نامه شماره 384444/38 مورخ 09/11/87) :

 

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته انضباطی بدوی واحد در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن این فضا و تامین حقوق عموم دانشگاهیان، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را برعهده دارد.

انواع تخلفات دانشجویی:

الف- جرایم عمومی و قضایی

·         تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت

·         اخاذی یا تطمیع

·         توهین یا فحاشی یا هتک حرمت

·         افتراء یا نشر اکاذیب

·         ضرب و جرح

·         جعل اسناد

·         سرقت

·         ارتشاء ، کلاهبرداری و اختلاس

                                                           

ب- تخلفات آموزشی

·         تخلف در امتحان

نقض مقررات جلسه امتحان نظیر: همراه داشتن (بدون مجوز استاد مربوطه) کتاب، جزوه، برگه یادداشت، تلفن همراه، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و ... که موجب افزایش دانسته های دانشجو نگردد، نوشتن اسم غیر واقعی بر روی برگه امتحانی، ترک جلسه امتحان قبل از امضای لیست حضور و غیاب و فراهم نمودن شرایط برای استفاده دیگران از پاسخنامه خود و یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سئوالات.

·         تقلب در امتحان

نقض مقررات جلسه امتحان نظیر: همراه داشتن (بدون مجوز استاد مربوطه) کتاب، جزوه، برگه یادداشت، تلفن همراه، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و ... که موجب افزایش دانسته های دانشجو گردیده و یا موجب تغییر نمره درس مربوطه گردد و استفاده از پاسخنامه یا چکنویس دیگران برای پاسخگویی به سئوالات.

تذکر: اقدام به 2 مرتبه تقلب در طول یک نیمسال یا در طول چند نیمسال و صدور حکم انضباطی، منجر به یک نیمسال محرومیت از تحصیل دانشجوی متخلف خواهد شد.

·         تقلب در امتحان میان ترم

در صورت تقلب در امتحان میان ترم، برای بار اول نمره صفر برای دانشجو در میان ترم منظور گردیده و با نمره پایان ترم جمع خواهد شد و در صورت تکرار تخلف حکم تشدید خواهد گردید.

·         خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحاء ورقه و پاره نمودن آن

 

·         تقلب در امتحان به صورت جایگزینی (فرستادن شخص دیگر به جای خود به امتحان و یا شرکت به جای دیگری در امتحان )

تذکر: چنانچه دانشجوی سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتکب این تخلف گردد، مراتب تخلف جهت پیگیری به محل تحصیل وی ارسال گردیده و در صورت آنکه شخص متخلف دانشجو نباشد، به مراجع قضایی تحویل خواهد گردید.

 

ج- تخلفات اداری

·         ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه و یا خوابگاه گردد.

 

·         ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

 

د-تخلفات سیاسی

·         دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروههای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها

 

·         عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

 

·         فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی و غیر قانونی

 

·         توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ....)

 

·         ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

 

ه- تخلفات اخلاقی

·         استعمال دخانیات در محیط دانشگاه، استعمال مواد مخدر، اعتیادآور یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه موارد

تذکر: چنانچه اعمال فوق الذکر در اماکن وابسته به دانشگاه (نظیرخوابگاه دانشجویی، سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و ...) صورت پذیرد و آثار سوء عمومی داشته باشد، حکم انضباطی تشدید خواهد شد.

 

·         بکار گیری، خرید و فروش یا تکثیر و توزیع نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوحه های رایانه ای مبتذل و مستهجن و یا پخش تصاویر و فیلم یا مطلب غیراخلاقی از طریق گوشی تلفن همراه و یا هر نوع وسیله الکترونیکی دیگر، به نحوی که باعث خدشه دار شدن حریم خصوصی افراد شود

 

·         عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر متعارف یا آرایش مبتذل

 

·         بکارگیری، توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب

 

·         عدم رعایت شون دانشجویی و  موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم

 

·         داشتن رابطه نامشروع

 

·         انجام عمل منافی عفت