رویا دانشیان مسئول کارگزینی هیات علمی
 پرسنل شاغل در کارگزینی هیات علمی :

خانم رویا دانشیان مسئول کارگزینی هیات علمی
خانم سیده فاطمه دهقانی کارشناس کارگزینی هیات علمی

 آدرس : آمل - جاده قدیم آمل به بابل - فرعی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی - دانشکده علوم پایه - طبقه دوم 
 تلفن :  01143217087
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 قوانین و مقررات
 اعضای هیات علمی
 متقاضیان هیات علمی
 متقاضیان حق التدریس
 ترفیع سالانه
 ارتقاء
 تبدیل وضعیت استخدامی