دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد علوم وتحقیقات آیت ا...آملی در راستای ارتقاء سطح علمی کارکنان و اعضای هیات علمی کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت کوتاه مدتی را در هر سال بر اساس بخشنامه ها و سرفصل های سازمان مرکزی دانشگاه برگزار میکند.

تقویم دوره های آموزشی ویژه کارکنان ، اعضای هیأت علمی و مدیران در سال 1393به شرح ذیل می باشد.

 


                                                                              

 

 

دوره های ویژه کارکنان

 

 

ردیف

عنوان دوره

شماره مجوز 

ساعت دوره

گستره جغرافیایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 

 

1

آیین نگارش و مکاتبات اداری

1113/032/93ک

24

واحدی

24/01/1393

26/01/1393

 

 

2

مبانی تکریم ارباب رجوع

1144/032/93ک

8

واحدی

13/02/1393

15/02/1393

 

 

3

مبانی تکریم ارباب رجوع

1144/032/93ک

8

واحدی

20/02/1393

22/02/1393

 

 

4

کارکنان دایره امتحانات

1145/032/93ک

8

واحدی

27/02/1393

28/02/1393

 

 

5

بیان اسرارو عبودیت و بندگی با محوریت نماز و احکام

6061/032/93ک

8

واحدی

17/03/1393

19/03/1393

 

 

6

آموزش فنون اداری

1103/032/93ک

24

واحدی

13/05/1393

15/05/1393

 

 

7

آموزش فنون اداری

1103/032/93ک

24

واحدی

18/05/1393

20/05/1393

 

 

8

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(خانمها)

6047/032/93ک

8

واحدی

25/05/1393

26/05/1393

 

 

9

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(آقایان)

6047/032/93ک

8

واحدی

27/05/1393

28/05/1393

 

 

10

مدیریت اسناد و گردش مکاتبات اداری

1118/032/93ک

16

واحدی

09/06/1393

10/06/1393

 

 

11

آسیب شناسی عزاداری محرم

9022/032/93ک

16

واحدی

17/08/1393

19/08/1393

 

 

12

کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح(خانمها)

1132/032/93ک

16

واحدی

08/09/1393

10/09/1393

 

 

13

کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح(آقایان)

1132/032/93ک

16

واحدی

15/09/1393

17/09/1393

 

 

14

روشهای نظم دهی به محیط کار

1137/032/93ک

8

واحدی

07/10/1393

08/10/1393

 

 

15

روشهای نظم دهی به محیط کار

1137/032/93ک

8

واحدی

13/10/1393

14/10/1393

 

 

 

 

 

دوره های ویژه هیات علمی

 

ردیف

نام دوره

شماره مجوز 

ساعت دوره

گستره جغرافیایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 

1

آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی

7110/032/93ه

8

واحدی

06/02/1393

07/02/1393

 

2

آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی(جدول1)

1127/032/93ه

8

واحدی

17/03/1393

18/03/1393

 

3

گیاهان دارویی و گیاه درمانی

1071/032/93ه

24

واحدی

20/03/1393

21/03/1393

 

4

ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم(آقایان)(جدول1)

4207/032/93ه

32

واحدی

14/04/1393

16/04/1393

 

5

ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم(خانمها)(جدول1)

4207/032/93ه

32

واحدی

21/04/1393

23/04/1393

 

6

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(خانمها)

6047/032/93ه

8

واحدی

25/05/1393

26/05/1393

 

7

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(آقایان)

6047/032/93ه

8

واحدی

27/05/1393

28/05/1393

 

8

تربیت مدرس کارآفرینی1

7012/032/93ه

24

واحدی

02/06/1393

04/06/1393

 

9

آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی(جدول2)

4207/032/93ه

24

واحدی

06/10/1393

08/10/1393

 

10

آشنایی با اصول و فن ترجمه(جدول2)

3113/032/93ه

32

واحدی

13/10/1393

16/10/1393

 

11

برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس(جدول1)

1829/032/93ه

24

واحدی

25/11/1393

27/11/1393

 

                                         

 

 

دوره های عمومی ویژه مدیران

 

 

ردیف

نام دوره

شماره مجوز 

ساعت دوره

گستره جغرافیایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 

1

مدیریت کیفیت در دانشگاه و موسسات آموزش عالی

2704/032/93م

16

واحدی

27/02/1393

28/02/1393

 

2

اصول مدیریت اسلامی و مناسبات انسانی در دانشگاه

6027/032/93م

8

واحدی

11/05/1393

12/05/1393

 

3

تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران

4329/032/93م

16

واحدی

26/07/1393

27/07/1393

 

4

آموزش مدیران گروهها

2603/032/93م

8

واحدی

17/08/1393

18/08/1393

                   

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA