به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد از دانشجویان پسر و دختر ورزشکار در تیم های منتخب ورزشی برای شرکت در مسابقات منطقه ای و کشوری دعوت بعمل آورد. لذا دانشجویان علاقه مند می توانند فرم ذیل را با دقت تکمیل و به آدرس ایمیل sport@iauamol.ac.ir ارسال نمایند. ضمنا جهت کسب اطلاع بیشتر به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 01212517049 تماس حاصل نمایید.

دریافت فرم ثبت نام ورزشکاران دانشجو