مراحل پذیرش اساتید حق التدریس در واحد آیت ا... آملی

مرحله اول- ابتدا مدرس متقاضی تدریس با مراجعه به دفتر معاونت آموزشی فرمهای اولیه را تکمیل و مدارک لازم بشرح زیر را تحویل می دهد.

1- تقاضای تدریس به معاونت آموزشی

2- تکمیل فرمها شامل
الف- فرم درخواست تدریس به معاونت آموزشی
ب- فرم صلاحیت عمومی(3سری)
ج -فرم مالی (این فرم به صورت پشت و رو در یک برگ پرینت گرفته شود.)
د- فرم پژوهش

3- عکس 43 به تعداد 18 عدد

4- تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه 3 سری

5- تصویر برابر اصل کارت ملی( پشت و رو) 3 سری

6- تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت

7-تصویر سوابق فرهنگی و عضویت در بسیج در صورت دارا بودن

8- مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به همراه ریزنمرات از دانشگاه مربوطه ( گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری الزامی می باشد)، هر کدام 2 سری

9-ارائه سوابق علمی و پژوهشی

10- خلاصه ای از شرح حال زندگی به صورت تایپ شده به امضا متقاضی

11- کپی دفترچه بیمه