آمار و اطلاعات:

در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی این بخش عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه وجامعه مرتفع خواهد گردید.

راهبردهای کلی:
• تقویت نهاد مدیریت آمار و اطلاعات
• ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه برای شناخت و به کارگیری شاخص های آماری
• ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولید کنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق و ارسال صحیح آن
• شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
• تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
• توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
• به کارگیری و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وایجاد پایگاههای اطلاعات آماری
• ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
• برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
• توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز
• تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آمار

شرح وظایف:

• جمع آوری آمار و اطلاعات از تمامی حوزه های دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی و درج آن در وب سایت مرکزی آمار و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی و گرفتن SFile از نرم افزار آموزشی سیدا4، تطبیق آن با آمار ثبت شده در وب سایت آمار و ارسال آن به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی از طریق دفتر منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی.
• ارائه مقطعی آمار در طول سال به ارگان ها و سازمان هایی که از طریق سازمان مرکزی، درخواست آمار واحد را دارند.

نمونه آماری:

 

تعداد / سال

 

82

83

84

85

86

87

88

89

90 91 92

تعداد اعضای هیات علمی

32

54

55

110

110

111

123

122

121 126 123

تعداد کارکنان

40

40

47

53

62

67

77

74

100 101 101

تعداد دانشجویان

2211

2837

3619

4401

4449

4596

4997

5474

6339 6179 7156

 

وب سایت :

شرح وظایف:

• پیاده سازی وب سایت جدید دانشگاه با بروزترین تکنولوژی های موجود در طراحی وب سایت
• به روز رسانی صفحات وب سایت و ارسال به موقع اطلاعات جدید بر روی سایت
• طراحی، پیاده سازی و رفع اشکالات فنی وب سایت
• بررسی و بهبود ناوبری سایت و افزایش سرعت Load شدن صفحات
• بررسی صحیح بودن لینک های موجود در سایت و بررسی عناوین (Title) صفحه ها
• تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده در وب سایت از سوی کاربران وب سایت در چارچوب وظایف محوله
• هماهنگی، هدایت و راهبری وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه
• ثبت نام وب سایت در موتورهای جست و جو بمنظور بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جست و جو
• درک نیاز مخاطبان سایت از طریق امکان دو یا چند زبانه کردن سایت
• ایجاد جذابیت و تنوع برای کاربران بمنظور افزایش استفاده کنندگان از سایت.
• ارائه گزارش سالیانه به بازدیدکنندگان درباره عملکرد سایت در طول یک سال گذشته.
• ارائه یادداشت ها، وقایع یا گزارش های روزانه یا هفتگی مربوط به وب سایت به مسوول مافوق.
• اطلاع رسانی به کاربران از طریق پست الکترونیکی و پاسخگویی و تشکر از Email های کاربران و تهیه آرشیو از آن ها و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از کاربرانی که به سایت Email می زنند.
• ارائه پیشنهاد در خصوص ورودی ها و خروجی ها و استانداردهای وب سایت.
• درج اخبار، اطلاعیه، آگهی و مناقصه در وب سایت دانشگاه به صورت روزانه.
• درج اطلاعات دریافتی از حوزه های مختلف دانشگاه جهت Update صفحات مرتبط با آنها در وب سایت دانشگاه.
• درج اطلاعات اساتید در وب سایت.
• تخصیص Email دانشگاهی به کلیه اعضای هیات علمی.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت جدید دانشگاه. کارشناس آمار و اطلاعات و وب سایت: مهندس محسن خطیبی (کارشناس نرم افزار)

ارتباط با واحد آمار :
تلفن : 43217121 – 011
دورنگار : 43217408 – 011

پست الکترونیکی : m.khatibi@iauamol.ac.ir