نرم افزار :

• انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای (سیستم عامل) و کاربردی با توجه به پیکربندی سیستم و نیاز سازمان.
• مطالعه وتحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر.
• همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
• تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری.
• ایجاد بانک اطلاعاتی نرم افزاری جهت ارائه به اساتید و دانشجویان محترم.

سخت افزار :

• اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری.
• چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز.
• انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت.
• بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود.
• تأیید قطعات تعویضی کامپیوترهای تعمیری توسط شرکت طرف قرارداد.
• مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری.
• آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری.
• سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مدیریت فن آوری اطلاعات.

کارشناس واحد سخت افزار و نرم افزار : مهندس روزبه کاظمی (کارشناس سخت افزار)

ارتباط با واحد سخت افزار و نرم افزار:
تلفکس : 43217408 – 011

پست الکترونیکی : r.kazemi@iauamol.ac.ir