مدیر گروه :
محمدعلی یوسفی دکترای معارف اسلامی


برای دریافت سیلابس رشته معارف فایل پیوست زیر را دانلود نمایید: