اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی
1 دکتر فاضل لاریجانی رئیس واحد
2 دکتر سید احمد شهیدی معاون آموزشی
3 علی کریمی معاون اداری و مالی
4 دکتر مجتبی یعقوبی معاون پژوهش و فناوری
5 دکتر حامد برجسته معاون دانشجویی
6 دکتر مهدی غریب معاون عمرانی
7 دکتر علیرضا امانی سرپرست معاونت سما
8 حجت الاسلام والمسلمین علی اصغری مدیر فرهنگی