اخبار    |    رویداد    |    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اخبار


انتخابات تشکل اساتید واحد آیت الله آملی برگزار شدانتخابات تشکل اساتید واحد آیت الله آملی برگزار شد

این جلسه با حضور ۳۱ نفر از اعضا برگزار شد ، افراد ذیل به عنوان شورای مرکزی تشکل اساتید عاشقان ولایت  انتخاب شدند.

۱-سید زمان دریاباری

۲-سید احمد شهیدی

۳- مرتضی حسین زاده

۴- مجتبی ابراهیمی

۵- داود براری

۶- …