اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

فرم های دانشجویی


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.doc” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم پروژه[/button]

 

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84.doc” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم درخواست انصراف از تحصیل[/button]

 

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20-%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.doc” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم معادلسازی دروس[/button]

 

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%2055.doc” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم ماده ۵۵[/button]

 

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF(1).doc” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم معرفی به استاد[/button]

 

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C.doc” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم تأیید نمره عملی معرفی به استاد[/button]


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*