اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

دفتر نظارت و ارزیابی


pr1

محرم آزاد

مسئول نظارت و ارزیابی

تلفن تماس:

۴۳۲۱۷۰۸۸-۰۱۱


شرح وظایف:

۱-بررسی منابع تدریس اساتید برحسب سرفصل دروس از نظر کمی و کیفی با نظر مدیر و کمیته تخصصی گروه ذیربط.
۲- دریافت نمونه سوالات امتحانی اساتید و بررسی آنها از نظر تناسب با سرفصل دروس، با نظر کمیته تخصصی گروه ذیربط.
۳-بررسی نحوه اداره کلاس و تدریس اساتید از طریق نظرسنجی دانشجویان ، مدیر گروه ، اساتید و مسئولین خدمات آموزشی.
۴-بررسی نحوه رسیدگی اساتید و گروه به تقاضاهای تجدید نظراوراق امتحانی ، تغییر نمرات و صحت و دقت در آنها.
۵- ملاحظه گزارش های مستقیم و غیر مستقیم عوامل ذیربط.
۶- انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی اساتید توسط دانشجویان.
۷- انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی اساتید توسط گروه آموزشی.
۸-انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی مدیر گروه توسط استادان.
۹-انجام اقدامات لازم از قبیل تهیه فرم برای ارزیابی مدیر گروه توسط معاونت آ‌موزشی و ریاست دانشگاه .
۱۰-بررسی اجرای بخشنامه های صادره و تشکیل شورای گروه و کمیته های تخصصی آموزشی گروهها.