اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اداره امتحانات


pr1

ریحانه وفاخواه

کارشناس امتحانات و آزمون‌ها

pr1

مسعود فرجی

مسئول امتحانات و آزمون‌ها


تلفن تماس:

۰۱۱-۴۳۲۱۷۰۹۱


 

شرح وظایف رئیس اداره امتحانات:

۱- صدور ریزنمرات دانشجوی در حال تحصیل ( فرم شماره ۳ )

۲- صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی(فرم شماره۵ )

۳- صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی (فرم شماره ۴)

۴- صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن

۵- نظارت بر حسن برگزاری امتحانات

۶- بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو

۷- بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده ، مقاطع تحصیلی و لیست دروس

۸- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکدهها درارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره

۹- بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکدهها درارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان

۱۰- درخواست تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی

۱۱- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۲- نظارت بر حسن اجرای ماده های ۳۵ و ۴۱ آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی

۱۳- نظارت بر حسن اجرای ماده ۱۴ آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد