اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

صفحه اصلی


photo_2017-11-18_09-40-43

دکتر حامد برجسته معاون آموزشی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وظیفه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و انجام کلیه امور آموزشی دانشگاه شامل نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و امور آموزشی دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها، نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تدوین اصول اجرائی امور آموزشی، تدوین برنامه‌ها و تقویم آموزشی، ارزیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی، اجرای دوره های آموزشی و همچنین برگزاری آزمون‌های سراسری را بر عهده دارد.

این معاونت همگام با دانشکده‌ها و سایر واحدها در جهت رشد، توسعه، و بالندگی دانشگاه فعالیت نموده و در جهت ایجاد رشته های تحصیلی به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی، رشته‌های بین رشته‌ای، جذب هیئت علمی مورد نیاز، اصلاح هرم هیئت علمی، فراهم نمودن زمینه ارتقاء اعضای هیئت علمی و افزایش سطح علمی دانشجویان، تلاش می‌کند.

اهداف معاونت آموزشی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وظیفه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و انجام کلیه امور آموزشی دانشگاه شامل نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و امور آموزشی دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها، نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تدوین اصول اجرائی امور آموزشی، تدوین برنامه‌ها و تقویم آموزشی، ارزیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی، اجرای دوره های آموزشی و همچنین برگزاری آزمون‌های سراسری را بر عهده دارد.

این معاونت همگام با دانشکده‌ها و سایر واحدها در جهت رشد، توسعه، و بالندگی دانشگاه فعالیت نموده و در جهت ایجاد رشته های تحصیلی به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی، رشته‌های بین رشته‌ای، جذب هیئت علمی مورد نیاز، اصلاح هرم هیئت علمی، فراهم نمودن زمینه ارتقاء اعضای هیئت علمی و افزایش سطح علمی دانشجویان، تلاش می‌کند.

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه‌های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آن‌ها مطابق با طرح آمایش آموزش عالی را بر عهده دارد.