اخبار    |    رویداد    |    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶

معرفی معاونت عمرانی


gharibv

شماره تماس دفتر معاونت عمرانی : ۴۳۲۱۷۳۱۱-۰۱۱


 

توسعه و گسترش آموزش عالی در ابعاد مختلف ایجاب می نماید که امکانات و فضاهای آموزشی و رفاهی جهت دانشگاه به حوزه معاونت عمرانی سپرده که اهم اهداف و سیاستها و وظایف این حوزه به شرح ذیل می باشد:

اهداف:

۱-برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمنهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب بهلحاظ معماری ، سازه ، اجرا ، درحداقل زمان ممکن و با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دانشگاه

۲-نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه

۳-ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها

۴-دستیابی به استاندارهای ملی درزمینه فضاهای آموزشی ، اداری و رفاهی و غیره

سیاستها:

۱-احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و کیفیت مطلوب

۲- اداره امور عمرانی واحد های دانشگاهی با حداکثر کارآیی و حداقل نیروی انسانی

۳-سرمایه گذاری از محل حداقل ۳/۱ درآمد های واحد و تاکید بر استفاده از تسهیلات اعتباری بانکی و سایر منابع

۴-افزایش ضریب ایمنی و آسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی

۵-توجه بیشتر به زیباسازی محیط همراه با محوطه سازی فضاهای دانشگاهی

شرح وظایف:

۱-بازدید از اراضی مورد نظرجهت مجتمع های دانشگاهی وتهیه گزارش بمنظورارائه به معاونت عمرانی سازمان جهت اخذتصمیم

۲- تهیه وارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع ازقبیل شرایط جغرافیایی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وفیزیکی موجود

۳-تهیه و تائید نقشه های اجرایی

۴-فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرح های

۵-اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرح ها بر اساس مقررات مربوطه

۶-تنظیم قراردادها در چارچوب متن تائید شده سازمان مرکزی

۷-نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران

۸-تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه و ارائه آن قبل از شروع کاراجرایی به قسمت تدارکات جهت تامین بموقع مصالح

۹-فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاه

۱۰-عنداللزوم فراهم نمودن امکانات نقشه برداری،آزمایشات فنی ومکانیک خاک وسایرنیازهای فنی پروژه وارائه به قسمتهای مربوطه

۱۱-بازدید و اعلام نظرکارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دادرد و ارائه آن به مراجع ذیربط

۱۲-برنامه ریزی برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دوره ای کلیه ساختمانها و تاسیسات واحد

۱۳-تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی

در حال حاضر این واحد دانشگاهی با وجود زمین حدود ۷۲ هکتار و دارای ۲۰ ساختمان به مساحت کل ۳۵۰۰۰ مترمریع فضای آموزشی ، اداری و رفاهی ، با توجه به حدود ۱۰ سال از شروع بکار این واحد دانشگاهی ، موقعیت ممتازی را در سطح منطقه ۳ دارا می باشد.اسامی مسئولین و کارکنان معاونت عمرانی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی
۱  مهدی غریب معاون عمرانی
۲ یوسف نیک نژاد مسئول فضای سبز
۳ مهران حیدری مسئول دفتر معاونت عمرانی
۴ حمید پورفرج رئیس اداره طراحی و اجرا
۵ مهدی بذرافشان رئیس اداره تعمیرات و نگهداری
۶ محسن قنبری ایرایی کارشناس عمران
۷ سید کمیل محسنی کارشناس عمران
۸ محمد حسن یگانه کارشناس برق
۹ وحید آتش دامن کارشناس مکانیک