اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

مدیر اداری


shahnoori

تلفن: ۰۱۱۴۳۲۱۷۰۲۷


 

اهم فعالیت های مدیریت امور اداری :

 • رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسیهای سازمانی و پیش بینی و تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • تعیین و تشخیص پستهای سازمانی واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط
 • مراقبت در امر حضور و غیاب کارکنان دانشگاه و طراحی سیستم‌های مکانیزه حضور و غیاب
 • انجام امور استخدامی و صدور احکام کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی
 • صدور حکم استخدامی ، تغییر ضریب حقوق و مزایا ، ارتقاء گروه ، ترفیع و رتبه‌‌‌‌‌ علمی ، انتصاب ، اشتغال ، مأموریت، تعلیق ، بازنشستگی ، موظف و غیره
 • اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه
 • تهیه آمار کارکنان و انتقال آن به کارتهای کاردکس و کامپیوتری جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق
 • تهیه و تنظیم و نگهداری حفظ و حراست پرونده‌های استخدامی و تهیه و جمع‌اوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز واحد‌ها و نیز مایحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعایت کامل مقررات مالی
 • انجام تدارکات لازم جهت تأمین سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهیزات مصرف نشدنی دستگاههای تأسیساتی و حرارتی و ارتباطی
 • خرید مایحتاج دانشگاه طبق مقررات قانونی مربوطه
 • تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر کالا و اسناد خرید
 • انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر انبار
 • توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدها و گروههای متقاضی
 • سفارش امور چاپی مطابق مقررات موضوعه
 • نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تأسیسات ، تجهیزات و وسائل و سایر لوازم غیر مصرفی و انجام دادن اقدامات احتیاطی اولیه در موقع بروز حوادث
 • انجام سایر امور مرتبط

برای انجام امور فوق و بهینه سازی و استفاده از حداکثر بهره وری در دانشگاه تمام سعی و تلاش خود را معطوف به شعار ریاست محترم دانشگاه در اولین روز نشست با همکاران یعنی تحقق کرامت والای انسانی در دانشگاه مصروف خواهیم داشت که زیر بنای سایر امور می باشد و خوشبختانه با ایجاد طرح مودت یک گام به این هدف بزرگ که رسالت پیامبر عظیم الشان است و با سال نام گذاری آن ستوده خلقت تقارن دارد برداشته ایم