اخبار    |    رویداد    |    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

نحوه دریافت وام شهریه میان مدت برای دانشجویان


قابل توجه دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام میان مدت می نمایند می توانند از طریق سایت www.iauamol.ac.ir دانشگاه نسبت به دریافت فرم و تهیه مدارک

لازم پس از واریز شهریه ثابت و تکمیل مدارک و فرمها و گرفتن امضا­های مربوطه جهت ثبت وام به صندوق رفاه مراجعه نمایند.

مبلغ وام: برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای مقطع ارشد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 

-فرایند دریافت وام برای دانشجویانی که اولین بار وام میان مدت دریافت می­ نمایند:

 

۱-پرینت واریز شهریه ثابت

 

۲- فرم وام الصاق شده در سایت پرینت گرفته شود(فرم ۱و۲و۳)

 

۳-پس از تکمیل اطلاعات دانشجویی  فرم شماره ۱ توسط ضامن قسمت پایین تعهد نامه امضا شود.

 

۴-یک فقره چک به مبلغ ۷/۲۰۰/۰۰۰ریال برای مقطع کاردانی و کارشناسی و مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال برای مقطع ارشد بدون قلم خوردگی و پشت نویسی دروجه دانشگاه بدون تاریخ

 

۵-کپی شناسنامه وکارت ملی دانشجو و ضامن پیوست پرونده گردد.

 

- فرایند دریافت وام برای دانشجویانی که قبلاً وام میان مدت استفاده نموده­اند و در صندوق رفاه دارای سابقه می ­باشند:

 

۱-پرینت واریزی شهریه ثابت

 

۲-گرفتن فرم تعهد نامه وام ازسایت دانشگاه (فرم ۱)

 

۳-تکمیل اطلاعات فرم وگرفتن امضا از ضامن

 

۴-چک ضمانت برای مقطع کارشناسی وکاردانی ۷/۲۰۰/۰۰۰ریال و کارشناسی ارشد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بدون قلم خودرگی و پشت نویسی دروجه دانشگاه بدون تاریخ

 

دانلود فرم شماره ۱

دانلود فرم شماره ۲

دانلود فرم شماره ۳

شماره حساب دانشگاه جهت پرداخت اقساط وام میان مدت: شماره حساب  0106597375006  سیبای بانک ملی به نام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی (پرداخت اقساط منوط به داشتن شناسه واریز می باشد که دانشجویان گرامی می توانند این شناسه را از پرتال آموزشی خود دریافت نمایند)